Zwroty i reklamacje

ZWROTY
JEŚLI PRODUKT ZAKUPIONY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM TOBIE NIE ODPOWIADA I CHCIAŁBYŚ GO ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ, PROPONUJEMY 3 ROZWIĄZANIA:


 • bezpłatny zwrot za pośrednictwem naszych salonów stacjonarnych (wykaz salonów- https://www.recman.pl/salony/ )
 • skorzystaj z aplikacji Wygodne Zwroty (forma płatna, szczegółowe informacje poniżej)
 • za pośrednictwem innej firmy przewozowej – wybranej we własnym zakresie

 • Czas na zwrot to 30 dni od momentu zakupu online (formularz zwrotu - https://www.recman.pl/media/pliki/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf ).
  Przygotuj paczkę do wysyłki
  1 PRZYGOTUJ PACZKĘ DO WYSYŁKI

  Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, stwórz zlecenie zwrotu w panelu Moje Konto. Jeśli dokonałeś zakupu jako gość, pobierz formularz zwrotu tutaj, a następnie go wypełnij. Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudelka i dobrze je zaklej.

  Wyslij przesylke
  2 WYŚLIJ PRZESYŁKĘ LUB ODDAJ W SALONIE

  Paczkę wyślij na adres: Recman Sp. z o.o. ul. Łąki 33, 05-250 Radzymin tel. 662 008 773. Pamiętaj, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
  Paczkę ze zwrotem możesz także oddać Doradcy Klienta w dowolnym salonie Recman.

  Oczekuj na wiadomość
  3 OCZEKUJ NA WIADOMOŚĆ

  Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, status zwrotu możesz sprawdzać na bieżąco w panelu Moje Konto. W ciągu 14 dni dostaniesz od nas wiadomość e-mail z wynikiem zwrotu. W przypadku zamówień opłaconych szybkim przelewem internetowym środki zwracane są na konto z którego dokonana została płatność. W przypadku innych form płatności, w tym płatności przy odbiorze, środki zwracane są na konto podane w formularzu zwrotu. Środki zwracane są w czasie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwrotem.

  REKLAMACJE
  JEŚLI CHCIAŁBYŚ ZŁOŻYĆ REKLAMACJE NA TOWAR ZAKUPIONY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
  Przygotuj paczkę do wysyłki
  1 PRZYGOTUJ PACZKĘ DO WYSYŁKI

  Jeśli chcesz zgłosić reklamację, pobierz formularz reklamacji tutaj, a następnie go wypełnij. Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudelka i dobrze je zaklej.

  Wyslij przesylke
  2 WYŚLIJ PRZESYŁKĘ

  Skontaktuj się z Biurem Obsługi klienta w celu zamówienia kuriera.
  Dane kontaktowe:
  Telefon:604 208 905
  e-mail: reklamacje@recman.pl
  Możesz również zostawić reklamację w salonie.

  Oczekuj na wiadomość
  3 OCZEKUJ NA WIADOMOŚĆ

  W ciągu 14 dni dostaniesz od nas wiadomość e-mail o sposobie rozpatrzenia reklamacji, czyli uznaniu zgłoszonych żądań za zasadne, bądź ich  odrzuceniu.

   

   

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW SKŁADAJĄCYCH REKLAMACJĘ

   

  1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Recman Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 112E, kod pocztowy 16 - 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298409, dane kontaktowe: tel. 801 403 403, e-mail: info@recman.pl.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr telefonu: 504 976 690.
  3. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
   1. w celu wykonania umowy oraz realizacji procesu reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, bowiem przepisy prawne zobowiązują Administratora np. do rozpatrzenia żądań z rękojmi);
   2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.
  4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

  Dbamy o poufność Twoich danych.  Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego).    Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź z pracownikiem Administratora. Twoje dane mogą także zostać udostępnione firmom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń. Jeżeli będzie to niezbędne do celów rozpatrzenia reklamacji możemy przekazać Twoje dane innemu podmiotowi, np. gwarantowi, producentowi, dostawcy itp.

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  2. Okres retencji czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przetwarzać Twoje dane nie  dłużej niż to konieczne.

  1. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja procesu reklamacyjnego), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3. Informujemy, iż masz:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  1. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:

  …………………………………………………

  1. Podanie danych  jest dobrowolne, jednakże konieczne, do realizacji procesu reklamacji/rękojmi/gwarancji, chociażby z uwagi na koniczność skontaktowania się  z Tobą. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi, np. marketing produktów drogą elektroniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie przez Ciebie zgody np. w celu prowadzenia działań marketingowych, pozostaje bez wpływu na realizację procesu reklamacji/rękojmi/gwarancji.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.