RODO

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Art. 11  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

 

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że w funkcję Inspektora Ochrony Danych w naszej firmie pełni: Rafał Andrzejewski

Adres e-mail do kontaktu: iod@recman.pl


Klauzule informacyjne 


Obowiązek Informacyjny - Klient

Obowiązek Informacyjny reprezentacja/zawarcie umowy

Obowiązek Informacyjny - zwrot towaru ze Sklepu Internetowego