Święto Niepodległości (10)

  1. Rodzaj kołnierzyka: Włoski klasyczny