Administratorem danych osobowych jest Recman sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach,  info@recman.pl. Kontakt do IOD: iod@recman.pl. Jakie masz prawa? 1. dostępu do Twoich danych, 2. ich poprawiania, 3. żądania ich usunięcia, 4. ograniczenia przetwarzania, 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania możesz w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane: 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Twoje dane przetwarzamy w celu: a. odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy, b. prowadzenia naszego marketingu. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane przetwarzamy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu. Komu przekażemy Twoje dane? 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas. 2. Dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu oraz analityki na stronie. Dane będziemy przetwarzać przez czas: 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy; 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Tak. Do jakich państw? Do USA na podstawie dozwolonych przez RODO instrumentów prawnych.